Sökmotoroptimering

För att en hemsida ska synas på bästa sätt i en sökmotor måste man optimera den. Sökmotoroptimering är samlingsnamnet för en rad olika tekniker som används för att få en hemsida att synas högt upp i sökresultaten hos en sökmotor som Google eller Yahoo. Vad är det då för tekniker som innefattas av begreppet? Bland annat ska hemsidan vara utformad efter relevanta sökord. Dessutom måste länkstrukturen på hemsidan vara logiskt uppbyggd för att sökmotorn snabbt skall kunna förstå hemsidans hierarki. Dessa är några av grundstenarna som utgör det breda temat sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering handlar om länkstruktur

En hemsida är uppbyggd av huvud- och under-sidor. Ibland kan en hemsida bestå av ett virrvarr av olika länkar. Därför är en optimerad länkstruktur en viktig aspekt av sökmotoroptimering. Hur ser en optimerad länkstruktur ut? Det handlar i huvudsak om att varje huvudsida sammanlänkas med en relevant undersida. Man kan se det som att läsa en historia som för dig vidare, på ett naturligt sätt, i handlingen. I detta fallet handlar det om sidans hierarkiska kretslopp. Det är mycket viktigt med en optimerad länkstruktur.

En optimerad länkstruktur gynnar både sökmotorer och hemsidors besökare. Sökmotorn använder något som kallas för spindlar, som har till uppgift att snabbt förstå uppbyggnaden av en speciell hemsida. När varje sida är länkad på ett logiskt sätt kan spindlarna effektivt söka igenom hemsidan. Det bidrar till en effektiv sökmotoroptimering. Dessutom ger en optimerad länkstruktur en mycket behagligare upplevelse för besökare av hemsidan. Att ge besökare en tydlig navigation runt de olika delarna av hemsidan skapar en bättre användarupplevelse. Det bidrar till fler återkommande besökare.

Sökmotoroptimering är nyckeln till framgång

Sökmotoroptimering handlar om nyckelord

Ett nyckelord är ett sökord som anges i en sökmotor. För att nå den mest relevanta hemsidan baserat på det angivna sökordet använder sig sökmotorer av nyckelord. Grundaspekten av sökmotoroptimering handlar om att optimera hemsidans innehåll för att matcha det angivna nyckelordet. För det första gäller det att skriva nyckelordet i rubrikerna på hemsidan. Den viktigaste huvudrubriken på sidan anges i HTML med taggen H1. Det är viktigt att rubriken innehåller nyckelordet. Det kan även finnas underrubriker på sidan som anges med HTML-taggarna H2, H3 och så vidare.

Innehållet efter varje rubrik måste innehålla nyckelordet på ett naturligt sätt för att optimera rankingen hos sökmotorer. Det betyder att det gäller att väva in speciella nyckelord i innehållet. Att skriva nyckelord naturligt i en text utan för många upprepningar är av högsta vikt. Sökmotorer använder idag smarta algoritmer som straffar hemsidors ranking om de har allt för tät användning av givna nyckelord. En tumregel för att komma ihåg med sökmotoroptimering av textinnehåll är att ha en naturlig text med nyckelord väl integrerat i texten.

Sökmotoroptimering är ett brett begrepp

Det handlar om så mycket mer än att bara optimera hemsidans länkstruktur och lägga in relevanta nyckelord i innehållet. Sökmotoroptimering innehåller många andra viktiga aspekter som till exempel länkbygge. Men en sak är säker, man är en bra bit på väg genom att förstå nyckelordets användning. Baka alltid in nyckelord naturligt i texterna och utforma texter efter besökaren, inte sökmotorn. Med en effektiv länkstruktur kommer besökaren att hitta rätt. Rätt optimering kan ta tid men ger effektiva resultat om det är gjort rätt.