Hur kan sociala medier användas för företag?

Fler och fler människor använder sociala medier i sitt dagliga liv. Att umgås med vänner, jämföra olika företag och varor samt läsa information är några av de saker som den moderna människan använder de olika plattformarna till. Sociala medier har därför blivit en viktig kanal för företag. Det mest uppenbara sättet att använda dessa medier är att annonsera online. Mer avancerade internetanvändare väljer dock i regel bort annonser på skärmen genom att göra inställningar i sin browser. I den här texten ska vi titta på lite mer sofistikerade sätt att utnyttja kraften i de sociala medierna för att generera intresse kring ett företag och för att få återkommande kunder.

Sociala medier skapar nya möjligheter för företag

Sociala medier kan skapa intresse

Sociala medier handlar mycket om att känna tillhörighet. Inte bara tillhörighet till vänner och familj utan med allt som man tagit in i sin personliga sfär, t.ex. företag vars produkter man gillar. Företag som är aktiva på t.ex. Facebook har ofta hundratusentals följare och det är naturligtvis en stor tillgång. På internet dominerar sådant som går fort. Få läser långa analytiska texter på skärmen så det gäller att fånga människors intresse på några sekunder, gärna genom ett filmklipp. Så kallad gerillamarknadsföring är en modern strategi inom marknadsföring som lämpar sig väl för snabba budskap i medier online.

Genom gerillamarknadsföring kan reklam och företagsinformation gömmas bakom ett roligt och lättillgängligt innehåll skapat för att generera så många klick som möjligt i sociala medier. Produktplacering genom kända bloggare är en annan relativt vanlig teknik när det gäller att skapa hype kring en produkt eller ett varumärke. Att publicera material som inte har med företaget att göra kan också ge bra resultat, om det håller hög kvalitet och är tillräckligt relevant för målgruppen. Så förstärker man livsstilsaspekten av sitt varumärke och förmedlar att man är kompis med sina kunder.

Använd sociala medier och få trogna kunder

Idag blir många människor trogna anhängare av särskilda märken och företag. Vad man använder för produkter och vilka varor som är viktiga handlar om identitet. Detta har reklambyråer varit medvetna om länge, men sociala medier innebär en ny och kraftfull arena där man kan skapa ett lojalt kundbeteende och ge sina kunder mervärde. Framgångsrika handelsplatser online som Amazon och Etsy är i sig själva även sociala plattformar där kunderna kan diskutera och umgås. Kommentarsfält i kommersiella bloggar är ett annat, mycket enkelt, exempel på detta.

Sociala medier ger en möjlighet till flervägskommunikation. Alla som är intresserade av ett företags tjänster eller produkter får en chans att prata om dessa och kan även få svar på eventuella frågor. Om ett företag publicerar intressant innehåll på t.ex. Facebook, Youtube eller Instagram kommer potentiella kunder att följa framtida publiceringar med större intresse. Ofta är själva publiceringen gratis. Det är alltså väldigt kostnadseffektivt att använda dessa kanaler till kommunikation och marknadsföring. I dagens konkurrens krävs det dock medvetna strategier och metoder som på olika sätt belönar just lojalitet och som fångar internetanvändares intresse.

Sociala medier tar över

Sociala medier har i många branscher blivit ett viktigare sätt att nå ut med information än annonsering i traditionell media. Reklam och information är inte längre envägs-kommunikation utan interaktiv. Kunder blir därmed en del av sina favoritmärken och inte bara passiva konsumenter. Genom delningar på sociala digitala plattformar kan nyheter relaterade till en produkt eller en tjänst spridas mycket snabbt. Att skapa innehåll som sprids kräver dock en särskild fingertoppskänsla och flera av dagens mest lovande webbyråer är experter på just detta.